top of page
קובייה הונגרית

נפש ושינה

בעיות נפשיות כמו חרדות, דיכאון ועייפות הם מצבים נפוצים שמשפיעים על הרוח הפנימית והרגשות של אדם. לרפואה הסינית, יש גישה מיוחדת לטיפול בבעיות נפשיות מתוך הבנת  תהליכים פנימיים בגוף שמקושרים לרגשות והתפקוד הנפשי.
הטיפול ברפואה סינית מתמקד בשימור ושיפור זרימת האנרגיה בגוף, מה שמשפיע ישירות על הרוח הפנימית והמצב הרגשי.
רפואה סינית מציעה גישה משלימה וטבעית לטיפול בבעיות נפשיות, בהתאמה אישית לכל אדם ולמצבו הפיזי והרגשי. 

כי גם לך מגיע 

briut eitana logo
bottom of page